Teme la PCLP în DevC++

Pentru a face temele la PCLP1 și PCLP2 direct în DevC++, fără a le mai scrie pe hârtie, este necesară utilizarea unei variante speciale de DevC++, numită DevC++ for Homeworks (sau DevC++ with Authentication), prescurtat DevC++ HW.

Ce este DevC++ for Homeworks

DevC++ HW este un software identic cu DevC++, dar cu posibilitatea de a crea un tip nou de fișiere numite fișiere autentificate (File -> New -> Authenticated File). Acestea sunt fișiere absolut identice cu fișierele sursă C, dar cu următoarele proprietăți suplimentare:

  • la crearea unui nou fisier se cere numele studentului, care nu mai poate fi modificat ulterior
  • comanda Paste este dezactivata pentru aceste fisiere, exceptand cand se copie tot dintr-un fisier autentificat al aceluiasi utilizator
  • la fiecare salvare a fisierului este inclus un cod de autentificare a fișierului. Orice incercare de modificare ulterioara (de ex. schimbarea numelui, copy/paste) folosind un editor diferit va fi sesizata prin acest cod!

Instalarea DevC++ HW

Se descarca cea mai recenta varianta de Setup de aici http://sourceforge.net/projects/devcppauth/ (de ex. "Dev-Cpp-HW 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe"). Instalarea decurge identic ca la DevC++, dar se va face intr-un director separat.

Efectuarea temei

  • Se creează un nou fișier autentificat cu comanda File->New->Authenticated file. Se introduce numele studentului, care nu mai poate fi modificat. Numai fișiere autentificate sunt acceptate ca temă.
  • Se rezolvă o problemă în acest fișier în mod obișnuit (se scrie programul, se salvează, se rulează, se depanează etc.).
  • Fișierele pot fi salvate, deschise ulterior si modificate cu DevC++ HW exact ca fișierele obișnuite. Numele studentului nu mai poate fi modificat.
  • Fișierele temă se trimit la adresa cadrului didactic (pentru Nicolae Cleju: nikcleju @ etti PUNCT tuiasi PUNCT ro) până la momentul inceperii laboratorului.

Precizări importante

  • Nu modificați fișierele homework cu alt editor în afară de DevC++ HW. Modificarea va fi detectată și fișierul nu va fi luat în considerare (suspiciune de a fi copiat fișierul cu tema colegului).
  • Este preferabil să existe un singur fișier pentru fiecare problemă separată.
  • Fișierele temă se vor trimite prin e-mail cadrului didactic pana la momentul inceperii laboratorului.