Laborator

Desfășor activitate de laborator la următoarele discipline:

  • Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare (PCLP) 1 și 2

  • Transmisia și Codarea Informației (TCI)

  • Prelucarea Statistică a Semnalelor (PSS)

  • Prelucrarea Digitală a Semnalelor (PDS)

  • Tehnici de Compresie a Semnalelor Multimedia (TCSM)

Program consultații 2013-2014

  • semestrul I:  marți 10:00 - 12:00, sala III.4 (birou) 
  • semestrul II: miercuri 12:00 - 14:00, sala III.4 (birou)