Legaturi rapide

 

 

 

 

 

 

 

Discipline care au loc Ón cadrul Laboratorului de Proiectare Asistata de Calculator:

 

Studii de licenta

1

Analiza asistata de calculator a circuitelor electronice (AACCE) - anul II, sem. I
2 Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits (CAAEC) - TST english,  2nd year, 1st sem.
3 Proiectare asistata de calculator a sistemelor analogice si digitale (PACSAD) - anul III , sem II , programul de studii Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii

Computer-Aided Design of Analog and Digital Systems (CADADS)- TST english, 3nd year, 2nd sem.

4 Limbaje de descriere hardware (LDH) - anul III , sem I , programul de studii Microelectronica, Optoelectronica si Nanotehnologii

Studii de masterat

5 Proiectarea si verificarea cu HDL a circuitelor digitale (PVHDLCD) - Masterat, anul II, sem I, programul de studii Radiocomunicatii Digitale

 

INFORMATII SI ANUNTURI

privind proiectul finantat prin POSDRU ID 139637

"Carieră şi succes profesional prin consiliere, orientare, stagii de practică şi simulare a mediului de lucru real"

coordonat de SC Nera Computers SRL

http://www.etti.tuiasi.ro/pac/practica_nera.html

 

 

Noutăţi:

 

  • In atentia studentilor din anul II și anul III-MON: S-au afisat pe Moodle rezultatele exaemnului restanță la AACCE și LDH

 

  • In attention of TTS-eng students (2nd year):  Reexamination results at CAAEC are available on Moodle.

 

  • Rezultatele examenelor din sesiunea ianuarie-februarie la disciplinele AACCE, CAAEC (TST-eng) si LDH sunt disponibile in aplicatia Moodle.  

 

  • Rezultatele examenului din data de 24.01.2019 la disciplina LDH (anul III-MON) sunt disponibile in aplicatia Moodle.

 

  • Teme de licenta propuse pentru anul univ. 2018-2019 (pdf).