Parteneri


Solicitant: Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI)

este o institutie de invatamant superior de renume, cu recunoastere nationala si internationala, ale carei origini au fost puse acum mai bine de 100 de ani, fiind continuatoarea primei scoli superioare de inginerie din Romania. Este clasificata conform Legii Educatiei in categoria de cercetare avansata si educatie, obtinand calificativul de furnizor de programe educationale cu grad ridicat de incredere din partea ARACIS. Aici invata si se formeaza peste 12000 de studenti anual.

Misiunea TUIASI este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –,  precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi îşi asumă, în conformitate cu misiunea şi obiectivele adoptate în Carta universităţii, rolul de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi de cultură. Printre prerogativele acesteia se numără:

  • rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin intermediul unui sistem de studiu format din trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat – şi un modul postuniversitar de învățare continuă și cercetare. La fiecare nivel, universitatea își propune să stimuleze gândirea critică şi creativitatea, pentru a asigura absolvenților şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii. În acelaşi timp, instituția se adresează tuturor membrilor societăți, în vederea instruirii permanente a acestora, în acord cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;
  • desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Asociate activității didactice, reprezintă componente inseparabile ale procesul formativ și sunt menite să faciliteze progresul tehnologic, economic, social și cultural în sensul adaptării comandamentelor unei societăți informaționale.;

Partener: Asociatia Studenti si Profesionisti IT&C (ASPI)

este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2006 de un grup de absolventi ai Universitatii Politehnice Bucuresti, care, trecand prin experienta stagiilor si a facultatii, au considerat ca pot aduce o plus-valoare procesului de dezvoltare de stagii de practica de calitate pentru viitoarele generatii de studenti. De la aceste considerente a aparut atat misiunea organizatiei, aceea de a dezvolta colaborarea dintre mediul academic si companiile de IT&C din Romania prin crearea de mecanisme utile pentru dezvoltarea profesionala a studentilor, cat si principalele obiective strategice ale organizatiei:

  • Imbunatatirea calitativa a absorbtiei studentilor in industria IT&C;
  • Cresterea implicarii companiilor de IT&C in mediul universitar;
  • Educarea studentilor facultatilor de IT&C privind dezvoltarea si orientarea profesionala si alternativa antreprenoriala;
  • Stabilirea unor repere de buna practica privind implicarea colaborarea dintre facultati, studenti si industria IT&C-ului.

Preocuparea permanenta a partenerului pentru intermedierea de stagii de practica relevante pentru studenti a condus la aparitia programului de anvergura nationala “Stagii pe Bune!”, probabil cel mai cunoscut proiect ASPI.

“Stagii pe Bune!” (www.stagiipebune.ro) a crescut an de an, ajungand in anul 2013 la editia a 8-a, cumuland peste 10,000 studenti aplicanti, peste 7000 de stagii de practica intermediate si peste 200 de companii atrase in program. Dintre companiile partenere amintim Bitdefender, Adobe, Ubisoft, IXIA, 4PSA, Teamnet, Totalsoft, IntelSoftware, Amazon, East Vision Systems, etc., carora le multumim inca o data pentru colaborare pe aceasta cale.