Invitatie conferinta finala POSDRU 136071


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Asociaţia Studenţi şi Profesionişti IT&C (ASPI), anunță finalizarea activităţilor proiectului Practică azi pentru jobul de mâine!”, la sfârşitul lunii octombrie 2015 şi îi invită pe studenţii din grupul ţintă să participe în data de 19.10.2015 la Conferinţa Finală a proiectului, care se va desfăşura in Aula Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, situată în corpul A, Bd. Carol I, nr 11A, Iaşi, începând cu ora 10. La conferință sunt așteptați şi partenerii proiectului, colaboratori, mass-media și persoanele interesate de evoluția proiectului.

Proiectul “Practica azi pentru jobul de mâine!” şi-a propus să creeze un cadru flexibil şi inovator de integrare pe piaţa muncii a 400 de studenţi din regiunea Nord-Est, într-o perioada de 18 luni, cu un buget total eligibil de 1.222.734,50 lei.

Prin îndeplinirea obiectivelor specifice, proiectul şi-a confirmat utilitatea, contribuind la dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi la consilierea şi orientarea profesională a studenţilor.

 

În final dorim să mulţumim studenţilor participanţi şi organizaţiilor care au contribuit la atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finantare.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi accesând http://www.etti.tuiasi.ro/stagii/

Persoană de contact :  Prof. dr. ing. Daniela Tarniceriu - Manager proiect; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

E-mail: tarniced@etti.tuiasi.ro.