Informații cazare (News!) Imprimare
Joi, 12 Septembrie 2019 00:00

Programul cazărilor pentru anul universitar 2019/2020 propus de facultatea noastră este următorul:

25.09.2019 – cazarea studenţilor din anul I care au dosarele completate cu actele în original, a studenților căsătoriți și a doctoranzilor la zi cu frecvenţă
26.09.2019 - cazarea studenţilor din anii IV și III
27.09.2019 - cazarea studenţilor de la masterat anul I și a masteranzilor buget anul II
28.09.2019 – cazarea studenţilor din anul II şi recazări

NOTĂ: Studenții admiși/înmatriculați pe locurile cu taxă vor putea fi cazați numai după achitarea taxei de școlarizare a semestrului I.

Repartizarea studenţilor în vederea cazării va avea loc în amfiteatrul CH II de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (Splai Bahlui, vis a vis de Iulius Mall) începând cu ora 8:00, conform programului afişat mai sus. Cererile de cazare vor fi depuse în ziua cazării, la Comisia de repartiţie şi cazare.

Acte necesare pentru Comisia de repartiţie şi cazare:

Fiecare student trebuie să se prezinte la amfiteatrul CH II de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului pentru a primi repartiţia de cazare. Pe repartiţie va fi stipulat numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat studentul, totodată şi încadrarea financiară – subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.
În cadrul acestei etape, studenţii vor prezenta comisiei de cazare următoarele documente:

1. Carte de identitate / paşaport în original
2. Cerere tip de cazare. Formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul facultăţii (un model al acestei cereri se poate descărca de la link-ul „Cerere_cazare.pdf", postat pe site-ul DSS www.dss.tuiasi.ro)

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii de studenţi cu situaţii speciale:

3. În cazul studenţilor orfani de ambii părinţi sau de un părinte sunt necesare: copie după certificatele de deces ale părinţilor/părintelui;
4. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în activitate: adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitate
5. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ este necesară copie după decizia de pensionare
6. În cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ este necesar certificatul de deces şi un document din care să reiasă că a lucrat în învăţământ
7. În cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial este necesară adeverinţă de la instituţia respectivă
8. În cazul studenţilor familişti sunt necesare:
- copie după certificatul de căsătorie
- adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul
- copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul
9. Studenţii cu handicap grav şi accentuat – certificat medical prin care se atestă gradul de handicap
10. Studenţii bursieri ai statului român vor prezenta la cazare o adeverinţă eliberată de către Prorectoratul cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii – Secretariatul studenţi străni

În urma prezentării documentelor stipulate anterior, verificarea va fi făcută de către Preşedintele comisiei de cazare (Decanul sau Prodecanul responsabil de Relaţia cu Studenţii), iar studentul va primi înapoi de la comisie actele prezentate împreună cu cererea tip de cazare, ce va avea specificat (în colţul din dreapta sus) numărul căminului şi al camerei în care va fi cazat, respectiv încadrarea financiară: subvenţionat / gratuit / nesubvenţionat.

Căminele alocate facultăţii noastre pentru anul universitar 2019/2020 în vederea cazării studenților sunt: T3, T4, T8, T9, T16, T17, T20, T21 (sunt alocate un anumit număr de camere în fiecare dintre ele).

Studenții familiști și cei cu probleme medicale vor depune dosarele spre a fi verificate la biroul III.35 (secretarul șef al facultății, ing. Daniela Bărbuță) în zilele de 20 și 23 septembrie, orele 12:00-15:00.

 

Componenţa comisiei de cazare:

1. Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Ursaru - Prodecan
2. Cazanoschi Andrei-Cristian – Președinte Cămin T12, anul III
3. Anastasiei Gabriel-Daniel, anul I
4. Pavel Sorin-George, anul I
5. Nechitei-Cosma Ioana, anul II
6. Rebenciuc Petru-Bogdan, anul II
7. Achiței Andreea, anul III
8. Popovici Bianca-Liliana, anul III
9. Vicovanu Ioan-Alexandru, anui I, masterat


Vă rugăm să consultați PROCEDURA PRIVIND REPARTIŢIA ŞI CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI, COD TUIASI.PO.PRS.01.

 

PRECAZĂRI 2019-2020:

Precazările pentru anul universitar 2019-2020 vor avea loc duminică, 15 septembrie 2019, în amfiteatrul P6, ora 9:00. Studenții/masteranzii/doctoranzii care vor beneficia de precazare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. Să fie integraliști la finalul sesiunii de examene din vară
2. Au fost cazați pe durata verii în campusul T. Vladimirescu
3. Să își păstreze camera unde au fost cazați în anul universitar 2018-2019
Studenții care au fost cazați pe perioada verii în campusul studențesc și nu sunt integraliști pot locui doar în căminul T12 în perioada 16-23 septembrie 2019 și se vor prezenta pe 15 septembrie, începând cu ora 11:00, în amfiteatrul P6.
Cererile tipizate se află la comisia de cazare.

 

Ultima actualizare în Joi, 12 Septembrie 2019 13:18