Anunț achitare taxe Imprimare
Miercuri, 18 Septembrie 2019 00:00

Vă informăm că taxele valabile în anul universitar 2018/2019, aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 145 din 4 mai 2018, se achită prin intermediul POS-ului instalat în sala din fața amfiteatrului P4 (program de încasare luni-vineri 10:00-12:00) sau prin transfer bancar, cu obligaţia depunerii dovezii de plată a taxei la secretariatul facultăţii.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul


Studenții sunt sfătuiți să folosească varianta de achitare a taxelor prin intermediul Internet Banking pentru a preveni aglomerația de la casieria facultății.

 

În atenţia studenţilor care nu și-au achitat taxele:

Vă reamintim că, în conformitate cuREGULAMENTUL INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI", aprobat în ședința Senatului TUIASI din data de 15.12.2017, Art.5.3, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:

(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 1 iunie restul taxei de şcolarizare.

 

Ultima actualizare în Miercuri, 18 Septembrie 2019 12:47