Home Admitere Masterat
Informații admitere masterat PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 12 Mai 2018 00:00

 

 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2018:
   
  Forma de învăţământ Buget Taxă
  TOTAL: 40 30
  Proiectarea circuitelor VLSI avansate 0 0
  Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 11 5
  Radiocomunicaţii digitale 9 5
  Reţele de comunicaţii 0 5
  Sisteme avansate în electronica aplicată 0 5
  Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială 15 5
  Automotive electronic control systems (în limba engleză) 5 5

   
 • Numărul locurilor scoase la concurs pentru cetățenii români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2018: 1 (cu bursă) | 5 (fără bursă)
 • Numărul candidaților înscriși la data de 26.07.2018: 125

 

 • Centre de înscriere a candidaţilor:
  S
  ecretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (sala III.34), B-dul Carol I nr. 11A, corp A, între orele 9:00-14:00 (luni-vineri)

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2018-2019*
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 162 35
Proiectarea circuitelor VLSI avansate 23 5
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 23 5
Radiocomunicaţii digitale 23 5
Reţele de comunicaţii 23 5
Sisteme avansate în electronica aplicată 23 5
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială 23 5
Automotive electronic control systems (în limba engleză) 23 5
*Pentru candidații de origine romă: 1 loc


CALENDARUL ADMITERII 2018

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere
Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale

Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

4 - 6, 9, 26 iulie 2018

28 iulie 2018

5 septembrie 2018 6 sept 2018 100 RON 3500 RON
Masterat 11 - 14 sept 2018 16 sept 2018 20 septembrie 2018 22 sept 2018 100 RON 3500 RON • METODA DE SELECŢIE:

  Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

  MA = 0.8*MF + 0.2*MC
  , unde:


  MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare (media la examenul de licență)
  MC: media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu (programe în limba română) | Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu pentru programul Automotive electronic control systems (în limba engleză)

Calendarul admiterii și datele de examinare pentru susţinerea probei orale de evaluare din cadrul examenului de admitere de la studii universitare de masterat (o probă la alegere dintre disciplinele menționate) din sesiunea iulie/septembrie 2018.

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6, 9, 26 iulie 2018 | 13, 14 septembrie 2018


În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:
a) Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă
b) Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

a) cerere de admitere în ciclul de studii de masterat 2018 | exemplu de model completat
b) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie conformă cu originalul;
c) certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
d) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
e) buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare;
g) adeverinţă medicală tip | extras din Procedura de admitere masterat TUIASI: "adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase". Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii."
h) dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere;
i) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate


Pentru candidaţii absolvenţi ETTI care vor promova examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2018:
• candidaţii se vor putea înscrie imediat după afişarea rezultatelor examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2018
• în cererea de înscriere, mediile cerute vor fi completate pe baza tabelelor furnizate de secretariat și existente la Comisia de înscriere
• adeverinţele de finalizare a studiilor de licenţă vor fi depuse la dosar ulterior, de către secretariatul facultăţiiUltima actualizare în Luni, 10 Septembrie 2018 08:22