Concurs "Microcontrolere şi aplicaţii - Mihail Konteschweller" - prima ediţie 2010


Pe data de 8 mai 2010 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a organizat un Concurs de Microcontrolere sponsorizat de către firmele MICROCHIP şi INFINEON. Comisia de organizare a fost formată din: prof.dr.ing. H.N. Teodorescu m.c., ş.l.dr.ing. C. Aghion, asist.ing. M. Zbancioc. Concursul a avut următoarele secţiuni:

a) aplicaţii microcontrolere;

b) proiectarea de structuri de microcontrolere.


Câştigătorii concursului au fost:

Premiul I: Pascal Adrian, Brânză Mihai, Andone Adrian, coordonator: lector Andrei Bragarenco, "Platforma mobilă ghidată la distanţă", Universitatea Tehnică din Rep. Moldova;

Premiul II: Seghedin Alexandra, Pintiliei Ionuţ, coordonator: conf. D.M. Dobrea, "Sistem robotic inteligent bio-inspirat", ETTI, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;

Premiul III: Iulian Mitrea, Strugariu Evelin, coordonator: prof. Lazăr Alexandru, "Self parking car", ETTI, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;

Premiul Microchip: Achiţeni Florin, Burlacic Alin, coordonator: ş.l. C. Aghion, "IR_car_PIC_distance - PIC16F628", ETTI, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;

Premiul Infineon: Petrea George, coordonator: conf. Nicolau, "Sistem multiprocesor de prelucrare a semnalelor", Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Premiile au constat în echipamente de stocare (HDD externe) oferite de firma INFINEON  TECHNOLOGIES România şi plăcuţe de dezvoltare, microcontrolere, precum şi decontarea în limita a 200 RON a componentelor electronice pentru echipele participante - oferite de firma MICROCHIP TECHNOLOGY. Mulţumim încă o dată sponsorilor şi ne dorim să ne sprijine în organizarea concursului şi la ediţiile viitoare.

Regulamentul concursului poate fi accesat aici.

Lista participanti concurs microcontrolere
Articol "Ziarul de Iaşi"
Prezentarea practică a proiectelor (format .mpg)
Imagini concurs microcontrolere 2010