Asist. Univ. Dr. Ing. Marius Zbancioc

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Zbancioc, Marius-Dan

E-mail(uri)

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Naţionalitate

română

Sex

M

 

 

Locul de muncă /

Domeniul ocupaţional

asistent universitar

Inteligenţă artificială, sisteme fuzzy, programare microcontrolere, procesări de semnale şi imagini

 

 

Experienţa profesională

 

Perioada

din februarie 2005 – până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cadru didactic ascociat şi cu normă întreagă la disciplinele:

2002, IA – Inteligenţă Artificială, Facultatea de Automatica şi Calculatoare, an VI, master, UTI

2001-2003, SE – Sisteme Expert, Facultatea de Informatică, studii postuniversitare specialişti şi profesori, UAIC

2003-2004, PID – Prelucrarea Digitală a Imaginilor, Facultatea de Informatică, an IV, zi, UAIC

2003-2008, FS – Fuzzy Systems, Facultatea de Informatică, an IV, zi, UAIC

2003-2004, SIEM – Sisteme Inteligente în Echipamente Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

2004-2010, EM – Electronică Medicală, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

2005-2010, MC – Microcontrolere, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, an IV, secţia de Electronică Aplicată, UTI

2004-2010, Sisteme Bazate pe Cunoştinţe, Sisteme Expert, Descoperirea Cunoştinţelor şi Aplicaţii Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, anul VI, secţia de master Inginerie Biomedicală, UTI

2005-2010, SIASEM – Sisteme Inteligente cu Aplicaţii în Sisteme şi Echipamente Medicale, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, anul VI, secţia de master Inginerie Biomedicală, UTI

2007-2009, PSBPN – Procesarea semnalelor biomedicale, procesări neuronale, secţia de master

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

învăţământ

 

 

Perioada

aprilie 1999 – până în februarie 2005

din februarie 2005 –până în prezent (1/2 normă)

Funcţia sau postul ocupat

Ac - asistent cercetător

CS - Cercetător Ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare de aplicaţii software de extragere informaţii prozodice din semnale vocale din SROL

Sisteme expert, sisteme bazate pe cunoştinţe

Tehnici de preprocesare, analiză şi clasificare semnale 1D şi 2D

Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

cercetare

 

 

Educaţie şi formare

Doctorand la fără frecvenţă – specializarea „Ştiinţa Calculatoarelor” – tema: „Noi metode de caracterizare prin trăsături a semnalelor mono şi bidimensionale în vederea creşterii performanţelor recunoaşteriii automate”, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, noiembrie 2002-prezent

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, octombrie 1995 - iunie 2000

Liceu: Colegiul Naţional, Iaşi, septembrie 1986 - iunie 1994

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

 

B2

 

B2

 

A2

 

B1

 

B1

Limba franceză

 

 

B2

 

B2

 

B1

 

B1

 

B1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Membru în comitetul de organizare a mai multor conferinţe naţionale şi internaţionale (vezi anexa3)

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Proiectare de sisteme expert, sisteme bazate pe cunoştiinţe în limbaje dedicate Inteligenţei artificiale, sisteme fuzzy, programare microcontrolere, procesări de semnale şi imagini

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Programare în limbajele BorlandC, VisualC, Matlab, CLIPS/FuzzyCLIPS, MPLAB

 

 

Permis(e) de conducere

Nu

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

 

 

Anexe

Anexa1. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale

Anexa2: Publicaţii

Anexa3: Activităţi organizatorice

 

Anexa1. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Colaborare inter-academică CNRS Franţa

UM 5005 Toulouse

Asist. cercet. IIT

iulie 2000 –

nov. 2001

Grant Academie –Elemente de IA cu aplicaţii în Bioinginerie

Asist. cercet. IIT

2001 – 2002

Proiect de cercetare prioritar al Academiei Române – Sisteme cognitive bazate pe tehnici neuro-fuzzy, minerit de date (data mining) şi descoperire de cunoştinţe (knowledge discovery); Aplicaţii

Asist. cercet. IIT

2003 - 2004

Progresii teoretice pentru analiza stabilităţii sistemelor fuzzy dinamice (colaborator extern)

Asist. cercet. IIT

2004

Sisteme de masură accelerometrice avansate pentru investigaţii atmosferice cu sonde planetare (ROSA, Grant Agenţia Spaţială Română, Programul Aerospaţial)

cercetător ştinţific INI

2005-2007

Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat (CEEX - 3140P / 10.10.2005)

asist. univ.

UTI

2005-2008

Formarea unei reţele integrate de cercetare în domeniul metodelor, analizelor şi echipamentelor pentru determinarea pattern-urilor consumului caloric şi pattern-urilor de dinamică în timpul mersului la subiecţi cu boli crinice (CEEX - CALORCRO 3374 / 18.10.2005)

asist. univ.

UTI

2005-2008

Analiza comportării sistemelor bazate pe cunoştinţe fuzzy cu un nou tip de reguli (reguli recurente, modelul Teodorescu) şi aplicaţii în medicină şi economie (GAR - 152 / 2005) (GAR 141/2006)

director

grant - IIT

2005-2006

Sistem decizional multicriterial si instrumente inteligente destinate dobandirii de avantaj competitive durabil pe piete turbulente in industria de textile si confectii (Curteza Antonela, CEEX-M1-C2-5253)

cercetător ştinţific INI

2006-2008

GRAI - GRID Academic pentru Aplicaţii Complexe (Mitica Craus - CEEX-M1-C2-1801)

Cercetător ştiinţific IIT

2006-2008

Capete SONAR bio-mimetice adaptive pentru vehicule autonome - Programul Parteneriate in Domeniile Prioritare CNMP 12079/1.10.2008

asist. univ.

UTI

2008-2011

 

Anexa2: Publicaţii

Cărţi: [1] Programarea în CLIPS prin exemple: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, ISBN 973-8048-45-1, pg.146

[2] Aplicaţii de Inteligenţă Artificială în CLIPS: D. Galea, M. Costin, M. Zbancioc, Tehnopress Publishing House, 2001, ISBN 973-8048-51-6. pg. 152

[3] Sisteme bazate pe cunoştinte. Aplicaţii: Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Oana Voroneanu. Editura Performantica, 2004, Iasi, ISBN-973-730-014-9, pg. 293

 

Lucrări publicate în reviste sau prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale:

[1] Teodorescu H.N., Feraru M., Zbancioc M.D., Assesing the Quality of Voice Synthesizers, Burileanu C., Teodorescu H.N. (Eds.) Advances in Spoken Language Technology, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, România, 2009, ISBN 978-973-27-1808-7, pp. 53-66

[2] Horia-Nicolai Teodorescu, Zbancioc Marius-Dan, “Hybride Analysis Methods for Paralinguistic Informations“, a IX-a Conferinta Nationala de Inginerie Biomedicala – INGIMED’2008, 13 noiembrie 2008, Bucureşti, România

[3] Marius Zbancioc, Laura Pistol, “Simulation of socio-economic fuzzy systems in a distributed programming environment - GRID“, 2nd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering – ISEEE’2008, 12-13 September 2008, Galaţi, Romania, ISSN 1842-8046, pg. 169-174

[4] Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, Laura Pistol “Issues Related to Distributed Implementations of Models for Large Economic Systems” (lucrare “GRID Modeling Results for Large Economic Systems “ prezenttă la conferinţa ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, 10-12 July 2008, Iasi, Romania, revizuită, completată şi publicată în volum “Scientific and Educational Grid Applications” – Editors H.N.Teodorescu, M. Craus, Editura Politehnium)

[5] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Laura Pistol, “Parallelizing Neuro-fuzzy Economic Models in a GRID environment”, Studies in Informatics and Control, March 2008, Volume 17, Number 1, ISSN 1220-1776, Edited by National Institute for R&D in informatics ICI Bucharest, pg. 5-16

[6] Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Baltag Octavian, Silviu Bejinariu, “Microwave Imagistic and Data Processing Software for Early Breast Cancer Detection”, 12th International Conference IPMU 2008, Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, June 22-27, Malaga, Spain, 2008

[7] Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, “Parallelizing neuro-fuzzy economic models in a GRID environment”, 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, SACCS’2007, Iasi, Romania, November 16 - 18, 2007, Proceedings Editura Politehnium Iaşi, ISSN 1843-7257, pag. 447-452

[8] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Parallelizing Algorithms for the Pitch Detection”, 2st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2007, 29-30 June, 2007, Piteşti, România

[9] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc - “Parallelizing and distributing computation for fuzzy economic models”, CSCS16 - 16th International Conference on Control Systems and Computer Science, 22-28 may, Bucureşti, România, 2007

[10] H.N. Teodorescu, D. Trandabat, M. Feraru, M. Zbancioc, R. Luca, “A Corpus of the Sounds in the Romanian Spoken Language for Language-Related Education”, July 2006, Murcia, Spain, International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learning – HMRFLL 2006, Murcia, Spania, 12-14 iulie 2006, published in “Revisiting Language Learning Resources”, Cambridge Scholars Publishing (CSP), UK, ISBN 1-84718-156-2; ISBN 13: 9781847181565, pp. 73-89, 2007;

[11] H.N. Teodorescu, M. Craus, S. Bejinariu, M. Hnatiuc, M. Zbancioc, “GRID-GMES applications - Opportunities for the GRAI Consortium”, InfoDay INSPIRE, 11-12 Dec. 2006, ROSA, Bucuresti

[12] H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, E. Mihailescu, “Speech Technology and Bio-Medical Engineering Teaching Based on the Web – A New Tool and Case Study”, International Conference on Interactive Computed Aided Learning, ICL 2006, September 27 - 29, Villach, Austria, Proceedings CD Ambient and Mobile Learning, Kasset University Press, Editors Michael Auer, Ursula Auer and R. Mittermeir, ISBN 3-89958-136-9

[13] M. Zbancioc, “Recurent Fuzzy Economic Models – Teodorescu Model”, 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, september 20-23, Iaşi, Romania, ISBN (10) 973-730-246-X, ISBN(13): 978-973-730-246-5

[14] M. Zbancioc, “Tools for the Archive of the Romanian Language Sounds Project”, 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, september 20-23, Iaşi, Romania

[15] M. Zbancioc, “Sisteme Fuzzy Recurente – Model Teodorescu”, Simpozionul naţional “Bazele performanţei şi inventică”organizat în cadrul “Zilele Academice Ieşene”, 8-10 Septembrie 2006, ISBN 973-730-224-3, ISBN 978-973-730-244-1

[16] C. Stefănescu, M. Costin, M. Zbancioc, “Image Pre-processing automatic systems for bone-scan metastasis evaluation”, Revista Medico-Chirurgicala A „Societatii de Medici şi Naturalisti” din Iasi , Vol. 110 / 2006, Nr. 1, pag. 178-186.

[17] H.N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabăţ, M. Zbancioc, Situl 'Limba Română vorbită', Forăscu, Tufiş, Cristea (eds.) Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române. Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2006, ISBN 978-973-703-208-9

[18] H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, “Dynamics of Fuzzy Models for Market Players. The Three Companies Case”, FS&AI. - Fuzzy Systems & Artificial Intelligence, Vol. 11, No. 1-3, pp. 73-107, 2005

[19] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Dynamics of Fuzzy Models for Market Players”, IEEE – SOFA 2005, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, 27-30 August, 2005, Szeged-Hungary şi Arad-România, pp. 200-205, ISBN 963-219-001-7

[20] M. Costin, C. Stefanescu, D. Galea, M. Zbancioc, “Image Processing in Pulmonary Disease Diagnosis”, IEEE – SOFA 2005, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, 27-30 August, 2005, Szeged-Hungary şi Arad-România, pp. 231-236, ISBN 963-219-001-7

[21] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Correlation between the information access time and the benefits the commercial player obtain, in a fuzzy network model”, 1st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2005, 1-2 July, 2005, Piteşti, România

[22] Marius Zbancioc, “Recurrent Fuzzy Rules (Teodorescu’s Fuzzy Systems) in Economic Process Modelling”, 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS-15, 25-27 May, 2005, Bucureşti, România, pp.531-535, ISBN 973-8449-89-8

[23] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “Two Fuzzy Economic Models with Nonlinear Dynamics”, Proceedings of the Romanian Academy, The Publishing House of the Romanian Academy, EA Volume 6, Series A, Nr 1/Jan-Apr 2005, pp. 75-84

[24] Mihaela Costin,Tudor Barbu, Marius Zbancioc, Gabriela Constantin. Techniques for static visual object detection within a video scene. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Secţia: Automatica şi Calculatoare, iunie 2005.

[25] Marius Zbancioc, Mihaela Costin, Cipriana Ştefănescu, “Image Pre-Processing for a Medical Aide-Decision System in Bone Scintigraphy”, European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2004, Iaşi, Romania

[26] Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, “The Dynamics of Fuzzy Decision Loops with Applications to Models in Economy”, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, Seria IV, Tomul XXIV, 2003 (apărut în 2005)

[27] Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Adrian Ciobanu, Cipriana Ştefănescu, “Toward a Diagnosis System using Nuclear Medicine Image Processing”, FSAI, FUZZY SYSTEMS & A.I., Reports & Letters, Vol. 8, Nos. 1-3, 2003, ISSN 1016 – 2137, pp. 65-78

[28] Mihaela Costin, Anthony Grichnik, Marius Zbancioc, “Tips on Speaker Recognition by Autoregressive Parameters and Connectionist Methods”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 1, Iaşi, România, p.169-172, ISBN 0-7803-7979-9

[29] Marius Zbancioc, Mihaela Costin, “Using Neural Networks and LPCC to Improve Speech Recognition”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, România, p 445-448, ISBN 0-7803-7979-9

[30] Mihaela Costin, Marius Zbancioc, “Improving Cochlear Implant Performances by MFCC Technique”, International Symposium on Signal, Circuits and Systems SCS2003, IEEE Procedings, Vol. 2, Iaşi, România, p.449-452, ISBN 0-7803-7979-9

[31] Mihaela Costin, Marius Zbancioc, “Hints About Some Baseful but Indispensable Elements in Speech Recognition And Reconstruction”, Computer Science Journal of Moldova, 2002, v.10, n.2., p.169

[32] M. Costin, M. Zbancioc, A. Ciobanu, Ch. Berger Vachon, “Some Attempts in Improving Cochlear Implanted Patients Performances: Modeling and Automatic Methods”, IPMU 2002 International Conference Annecy, France, 1-5 July, 2002, pp. 711-718

[33] Cipriana Stefanescu, Daniela Boisteanu, V. Rusu, Mihaela Costin, M. Zbancioc, “Could be 99mTc mibi an Earliest Imagistic Marker for the PTB Treatment Evaluation?”, EANM Annual Congress, august 2002, Viena (P_532), publicata in: European Journal of Nuclear Medicine EJNM, 2002, S326

[34] Mihaela Costin, Marius Zbancioc, Adrian Ciobanu, Cipriana Ştefănescu, “Toward a Diagnosis System using Nuclear Medicine Image Processing”, ECIT 2002

[35] M. Costin, M. Zbancioc :  “Linguistic Expert System for Syllable Decomposition in Order to Establish the Accent for Speech Processing”, ECIT 2002.Conference, Iasi, Romania.

[36] F. Leon, D. Galea, M. Zbancioc, ”Knowledge Representation through Interactive Networks”, ECIT 2002

[37] H. N. Costin, Mihaela Costin, M. Zbancioc, “Fuzzy rule-based decision support system for haematological diseases classification”, Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing MEDICON 2001, 12-15 June, Pola, Croatia 2001, In Proceedings of the International Federation for Medical & Biomedical Engineering - IFMBE, ISBN 953-184-023-7, ISSN 1680-0737, Vol. 1, pp. 433-436

[38] H.N. Costin, C. Rotariu, M. Zbancioc, M. Costin & E. Hanganu (2001), “Fuzzy rule-aided decision support for blood cell recognition”, Journal of Fuzzy Systems & Artificial Intelligence 7(1--3), pp. 61--70.

[39] M. Costin, M. Zbancioc, “Game Decision-Making – An Approach”, ECIT 2000 Conference, Iaşi, Romania

 

Lucrari comunicate:

1. Zbancioc Marius, Horia-Nicolai Teodorescu, “Metodă ierarhică de detecţie a frecvenţei fundamentale”, Atelierul de Lucru "Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Romane", ConsILR 2008, Iasi, 19-21 noiembrie 2008

2. Zbancioc Marius, Pistol Laura, “SRoL – Metode şi instrumente de prelucrare statistică”, lucrare prezentată în cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul “Zilelor Academice Ieşene”, 23-24 sept. 2008, Iaşi

3. Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu: “Modele fuzzy distribuite pentru sisteme comerciale” - seminar academic “Actualităţi în domeniile calculului paralel şi distribuit, Procesarea limbajului natural şi Tehnologia vorbirii şi inferenţele între domenii” între Institutul de Informatică Teoretică şi Institutul de Inteligentă Artificială (institute ale Academiei Române) – 25- 26 aug. 2008, Bucureşti (la sediul Academiei Române)

4. Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc, Laura Pistol: “Direcţii în aplicarea Inteligenţei Artificiale pe platforma GRID", Simpozionul bilateral interacademic între Academia Română şi Academia Republicii Moldova, din 11-12 aprilie 2008, Filiala Academiei Române din Iaşi

5. Marius Zbancioc, "Implementation of the "difference method" for pitch detection and results", SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human, Iaşi, Romania, May 10-12, 2007

6. Marius Zbancioc , “Implementing fuzzy controlled PLLs using fuzzy temporal variables in FuzzyCLIPS”, SASM’2005, Anniversary Symposium, Celebrating 25 years from the birth of the Seminar Gr. C. Moisil and 15 years from the establishing of the Romanian Society for Fuzzy Systems & A.I., Iasi, Romania, May 5-7, 2005

7.  Marius Zbancioc, Horia-Nicolai Teodorescu, “Dinamica sistemelor expert în bucle de decizie. Modele economice fuzzy”, CDROM: Proceedings of Symposium on Intelligent Systems and Applications, September 19-20, SIA’2003, Iasi, Romania, Eds.H.N.Teodorescu, C.Gaindric, E.Sofron, ISBN 973-97737-2-9, 7 pagini

8. Vasile Apopei, Marius Zbancioc – “Metode de silabificare a cuvintelor limbii române bazate pe reguli şi pe reţele neuronale - studiu comparative”, CDROM: Proceedings of Symposium on Intelligent Systems and Applications, September 19-20, SIA’2003, Iasi, Romania, Eds.H.N.Teodorescu, C.Gaindrioc, E.Sofron, ISBN 973-97737-2-9, 6 pagini

9. Mihaela Costin, Marius Zbancioc, ”Îmbunătăţirea performanţelor implantului cochlear CI folosind metode fuzzy”, Zilele Academice Ieşene 2002

 

Anexa3: Activităţi organizatorice

Membru în comitetul de organizare:

ECIT’2004 - Third European Conference on Intelligent Systems and Technologies

21-23 July, 2004

EMC’2004 - European Mars and Planetary Convention, 26 - 28 July, 2004

SASM’2005 - Simpozionul aniversar al Seminarului "Gr. C. Moisil”, 5 - 7 May 2005

ECIT’2006 - Fourth European Conference on Intelligent Systems and Technologies 20-23 September, 2006

SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human, May 10-12, 2007

ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, 10-12 July 2008