SIBM

Grupul de laboratoare de Inginerie Biomedicală şi Sisteme Inteligente are ca obiect de studiu electronica medicală, prelucrarea de imagini şi recunoaşterea formelor, sistemele inteligente şi aplicaţiile acestora în medicină şi inginerie biomedicală.


Componenţa corpului didactic

- Prof. Dr. Ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m. c.

- Conf. Dr. Ing. Adrian Brezulianu

- Asist. Drd. Ing. Marius-Dan Zbancioc 


Cursuri de licenţă


Cursuri susţinute în cadrul Grupului de Laboratoare SIBM

  • Cursuri anii I-IV

Electronică şi informatică medicală (2008-2009-2010);
Microprocesoare şi microcontrolere (2008-2009-2010);
Reţele de calculatoare şi sisteme distribuite.


Cursuri care au fost susţinute în cadrul Grupului de Laboratoare SIBM

  • Cursuri anii I-V

Electronică medicală (2006-2007);
Microcontrolere (2006-2007);
Reţele de calculatoare şi sisteme distribuite.


Licenţiaţi 2009, îndrumător Horia-Nicolai Teodorescu m.c.

1. Cojocariu Cătălin

-an absolvire 2009

-titlul lucrării de diplomă: „Realizarea unui robot hexapod utilizând două  microcontrolere PIC16f84A interconectate”.


2. Iftene Emanuel-Florin

-an absolvire 2009

-titlul lucrării de diplomă: „Receptor de ultrasunete”.


Propuneri de teme pentru proiectele de licenţă

1. Culegere de semnale bio-electrice cu sistem cu microcontroler

2. Generator de semnale de stimulare neuro-musculară cu sistem cu microcontroler

3. Generator de semnale haotice

4. Generator de semnale modulate pentru echo-locaţie cu sistem cu microcontroler

5. Procesarea semnalelor recepţionate la un echo-locator cu sistem cu microcontroler

6. Analiza de semnale vocale pentru identificarea de procese tranzitorii (vocale glisante) -- cod MATLAB

7. Sistem de măsura pedometric cu microcontroler

© H.N. Teodorescu