În cadrul grupului de laboratoare Sisteme Inteligente şi Inginerie Biomedicală (SIBM), unde îşi desfăşoară activitatea Centrul, se derulează şi programe de pregătire postuniversitare de tip masterat, studii doctorale şi cursuri de licenţă.

Referitor la studiile de masterat, echipa Centrului CERFS îndrumă studenţii de la specializările SEIII (Sisteme Electronice Inteligente şi Informatică Industrială) şi CEP (Convertoare Electronice de Putere). Cursurile de masterat au ca scopuri principale aprofundarea de către studenţi a cunoştinţelor de sisteme inteligente, preponderent cu aplicaţii în electronică medicală, precum şi familiarizarea studenţilor cu noile tehnici de diagnostic şi tratament care utilizează sisteme avansate de procesare de semnale, metode şi algoritmi speciali, aparatură electronică performantă etc.

În cadrul SIBM se pot susţine şi teze de doctorat (sub îndrumarea prof. H.N. Teodorescu), pentru specializarea Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii.