Structura CERFS corespunde unui grup de cercetare flexibil, format prin angajări “pe proiecte”, cu până la ½ normă a unor membri ai corpului didactic încadraţi pe posturi de cercetare (de la asistent de cercetare până la cercetator principal grad 1).

Coordonarea este asumată, începând de la înfiinţarea CERFS în 1991, de fondatorul CERFS, Horia-Nicolai Teodorescu, membru corespondent al Academiei Române.

Director asociat este conf.dr.ing. Adrian Iulian Brezulianu, care a lucrat în cadrul CERFS din 1991, când încă era în perioada studenţiei.

CERFS include şi un număr de locuri vacante pe care se pot angaja temporar (pe durată determinată) doctoranzi, după necesităţile proiectelor.