În ultimii ani au fost prezentate lucrări de sinteză la manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute şi conferinţe invitate de către echipa de cercetători ai CERFS. Au fost obţinute de către colectivul Centrului numeroase granturi şi contracte de cercetare, proiecte câştigate prin competiţie naţională în domeniul ştiinţelor inginereşti, dar şi proiecte câştigate prin competiţie internaţională. Aceste proiecte de cercetare au deschis drumul unor numeroase şi benefice colaborări interne şi internaţionale, lărgindu-se baza ştiinţifică, cât şi cea materială a grupului de laboratoare în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare Centrul CERFS.

Unele granturi şi contracte de cercetare au fost derulate în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică, Filiala Iaşi a Academiei Române; participarea la activităţile Proiectului prioritar al Academiei Române (2001-2002) - "Strategia pentru Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii în România"; participarea la Proiectul prioritar al Academiei Române (2001-2003) - "Cercetări  în domeniul foneticii şi fonologiei limbii române cu aplicaţie la atlasele lingvistice româneşti regionale"; cooperarea interacademică între Institutul de Informatică Teoretică Iaşi - Academia Română şi Center for Biomedical Engineering (Centrul de Inginerie Biomedica), Sofia, Bulgaria. Între anii 1998-2001 au fost obţinute două contracte de cercetare internaţionale.

În 2003, unul dintre membrii CERFS a obţinut unul dintre cele patru granturi de cercetare IEEE - Neural Networks Society, prin concurs internaţional pe teme de cercetare în domeniul reţelelor neuronale.