MASTERAT

Cursurile susţinute la cele două masterate Sisteme Electronice Inteligente şi Informatică Industrială (SEII) şi Convertoare Electronice de Putere (CEP) includ printre altele, studierea metodelor neliniare de procesare de semnal, analiza neliniară a sistemelor de control, reţele neuronale, sisteme fuzzy şi metode evolutive (algoritmi genetici, programare evolutivă), aparatură electronică cu aplicaţii în diagnostic şi tratament, imagistică medicală şi prelucrarea imaginilor, sisteme inteligente şi aplicaţiile lor în medicină.


Cursuri susţinute în cadrul Grupului de Laboratoare SIBM

  • Cursuri masterat SEIII (2 ani) – Sisteme Electronice Inteligente şi Informatică Industrială

Fundamentele inteligenţei artificiale (2009-2010) - disciplină opţională şi la direcţia de masterat SAEA (Sisteme Avansate în Electronică Aplicată);

Procesarea, analiza şi sinteza semnalului vocal (2009-2010) - disciplină opţională şi la direcţia de masterat RC (Reţele de Comunicaţii);

Inteligenţă computaţională aplicată (2009-2010);

Arhitecturi hard şi soft, comunicaţii şi tehnici de comandă cu microcontrolere (2009-2010);

Sisteme EMBEDDED inteligente (2009-2010).

  • Cursuri masterat CEP - Convertoare Electronice de Putere

Sisteme inteligente cu aplicaţii în sisteme şi echipamente medicale (varianta masterat CEP (2006-2007);
Sisteme bazate pe cunostinţe, sisteme expert, descoperirea cunoştinţelor şi aplicaţii medicale (varianta masterat CEP 2006-2007);

SBCSE (varianta masterat 2008-2009);
Prelucrarea semnalelor biomedicale şi procesări neuronale.


Cursuri care au fost susţinute în cadrul Grupului de Laboratoare SIBM

  • Cursuri masterat IBM - Inginerie Bio-Medicală

Sisteme inteligente - (varianta masterat IBM 2005-2006)
Sisteme bazate pe cunostinţe şi sisteme expert (varianta masterat IBM 2005-2006)
Prelucrarea semnalelor biomedicale


Alte cursuri
Tehnici speciale de programare
Prelucrarea imaginilor, a semnalului vocal şi recunoaşterea formelor
Sisteme fuzzy şi reţele neuronale


Propuneri de teme pentru proiectele de dizertaţie

1. Analiza influentei "jitterului" asupra funcţionării unor microcontrolere

2. Modelarea procesului de emisie-receptie şi a diagramei de directivitate la un sistem cu ultrasunete (echo-locator sau ecograf)
-- cod MATLAB

3. Sistem bazat pe cunoştinte incerte (fuzzy)

4. Analiza de semnale vocale pentru identificarea de procese tranzitorii (vocale glisante şi diftongi) -- cod MATLAB

5. Sistem de măsură de precizie cu echo-locaţie cu ultrasunete (cu microcontroler/DSP)

6. Sistem de măsură pedometric cu prelucrare de semnal cu microcontroler

© H.N. Teodorescu