Centrul de Cercetare în Sisteme Fuzzy, Sisteme Inteligente şi Inginerie Biomedicală - CERFS  îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii Tehnice Iaşi şi este coordonat de directorul fondator al Centrului CERFS. Centrul are ca direcţii majore cercetări fundamentale şi aplicative în următoarele domenii: mulţimi şi sisteme fuzzy, reţele neuronale, sisteme dinamice şi teoria haosului, sisteme bazate pe cunoştinţe şi aplicaţii ale acestora în ingineria biomedicală, medicină, ştiinţe ale omului etc.

În cadrul acestui Centru de cercetare îşi desfăşoară activitatea profesori, conferenţiari, doctoranzi, dar şi studenţi masteranzi sau studenţi aflaţi în anii terminali, de la Facultatea de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Echipa de cercetători a publicat în ultimii ani un număr mare de articole în reviste, monografii, volume de conferinţe internaţionale cu referenţi. Cercetătorii din echipa CERFS sunt membri în colective de redacţie ale unor reviste internaţionale (inclusiv ISI), membri în organisme ştiinţifice internaţionale, organizatori şi coorganizatori de manifestări ştiinţifice internaţionale, membri în comitete de program ale unor conferinţe interne şi internaţionale etc.